เครือบริษัทสมไทยกรุ๊ป | บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด | Somthai Paper Co.,Ltd. 

Packaging Paper

Name : แข็งนครหลวง, บูรพา, TP  
Name : น้ำตาล (BP, KI, KA)
NO : 8,10,12,14,16 ประกบ NO 20,24,28,32  Gram : 110, 125, 150, 185
Size : 27x31, 31x43 Size : 35x47, 47x35, 40x48
   
   
Name : กล่องแป้ง ไร่ขิง  
Name : กล่องแป้ง บางเลน
Gram : 270, 310, 350, 400, 450 Gram : 310, 350, 400, 450, 500
Size : 31x43, 35x43 Size : 31x43, 35x43
   
   
Name : กล่องแป้ง สามพรานภรณ์  
Name : กล่องขาว บูรพา,เทพพัฒนา
Gram : 270, 310, 350, 400, 450, 500  Gram : 270, 290, 310, 350, 400, 450, 500
Size : 31x43, 35x43 Size : 31x43, 35x43