เครือบริษัทสมไทยกรุ๊ป | บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด | Somthai Paper Co.,Ltd. 

Green Series

Name : ถนอมสายตา (Green Read)  
Name : Green Offset (Ecofiber 100%)
Gram : 65, 75 Gram : 100, 120
Size : 24x35, 31x43 Size : 31x43
   
   
Name : Green Card Paper (Ecofiber 100%)   

Gram : 200, 250
Size : 36x25, 31x43