เครือบริษัทสมไทยกรุ๊ป | บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด | Somthai Paper Co.,Ltd. 

Copy Paper

Name : ปอนด์ถ่ายเอกสาร  
Name : ปอนด์ถ่ายเอกสาร Hi-Cop
Gram : 70, 80 Gram : 70, 80
Size : A4, A3, F14, B4, B5
Size : A4, A3, F14, B4, B5
   
   
Name : ปอนด์ถ่ายเอกสาร A-Cop  

Gram : 70, 80
Size : A4, A3, F14, B4, B5