เครือบริษัทสมไทยกรุ๊ป | บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด | Somthai Paper Co.,Ltd. 

Newsprint

Name : บรุ๊ฟ บูรพา  
Name : บรุ๊ฟย้อม
Gram : 50 Color : ชมพู, ฟ้า, เหลือง, เขียว, ส้ม
Size : 31x43, 35x24 Gram : 45

Size : 31x43
   
Name : บรุ๊ฟ OJI, VOLGA  

Gram : 48.8
Size : 31x43, 24x35