เครือบริษัทสมไทยกรุ๊ป | บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด | Somthai Paper Co.,Ltd. 

  • เกี่ยวกับเรา


 

สมไทยกรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยจำหน่ายสินค้าประเภทการ์ดพิธีต่างๆ นามบัตรและซองจดหมายทุกชนิดในนามว่า “ห้างสมไทย” ต่อมาในปี 2518 ได้เริ่มขยายกิจการ โดยการจัดจำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียนต่างๆและในปี 2527 “บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด” และตามด้วย “บริษัท เวิลด์เปเปอร์ จำกัด, บริษัท แกรนด์เปเปอร์ จำกัด” ตามลำดับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษสินค้าในเครือ SCG  “กระดาษ Double A” รวมทั้งกระดาษ บรรจุภัณฑ์และตัวแทนจำหน่ายกระดาษ ภายในประเทศอีกมากมานรวมทั้ง สินค้านำเข้าทุกชนิดจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

 
     
 บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด  บริษัท เวิลด์เปเปอร์ จำกัด  บริษัท แกรนด์เปเปอร์ จำกัด