เครือบริษัทสมไทยกรุ๊ป | บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด | Somthai Paper Co.,Ltd. 

Specialty Paper

Name : การ์ด PVC (YUPO)  
 Name : สติ๊กเกอร์
Gram : 158  Gram : 70
Size : 31x43, 24x35  Size : 106x70